Jarle

Oppmelding til VG 3 eksamen.

 Alle som er i gang med VG3 må melde seg til eksamen innen 1. februar. Dere finner veiledning til dette her: https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true. Der velger dere hvilket fylke dere tilhører.

Lykke til!