Jill

Sommerskule 25. juni til 6. juli 2018

Sommerskule 2018

Ønsker du som lærling å ta eksamen i mattematikk - utfyllande informasjon og påmelding her.

  • Yrkesretta matematikk med eksamen i Bergen, Knarvik, Askøy og Stord
  • Påmeldinga til Sommarskulen 2018 er no open. I år tilbyr vi kurs i norsk for minoritetsspråklege elevar og  matematikk, yrkesretta og studieretta, fleire stader i Hordaland.

Sommarskulen er eit gratis tilbod til elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring.

Sommarskulen 2018 er frå måndag 25. juni til fredag 6. juli, kvardagar kl 9-14. Frukosten startar kl 08.30.