Peder

Me har flyttet på Stord

 

Dere finner oss no på Heiane - Ringvegen 6. 

Både opplæringskontoret, prøvestasjonen og Nelfo er samlokalisert her.

Velkommen innom!

Ringvegen 6 2