Peder

Lærefag

Ulike lærefag som hører inn under vårt opplæringskontor:

Ø Automatikerfaget

Ø Dataelektronikerfaget

Ø Elektrikerfaget

Ø Energimontørfaget

Ø Energioperatørfaget

Ø IKT-servicefaget

Ø Industrimekanikerfaget

Ø Kontor- og administrasjonfaget

Ø Kulde/varmepumpefaget

Ø Salgsfaget

Ø Tavlemontørfaget

Ø Telekommunikasjonsmontørfaget

Ø Vikler og transformatormontørfaget