Bedrifter

Når en ny lærling skal bli ansatt må bedriften skrive en ansettelsesavtale (lærlinger under 21 år har ikke prøvetid). Sender kopi av ansettelsesavtalen til oss: hildegunn@hso-elfag.no.
Etter at lærekontrakten er klar, avtale vi signering av den. HSO sender dokumentene til fagopplæringen for godkjenning. Når kontrakten kommer godkjent tilbake vil bedriften motta en kopi fra HSO til oppbevaring i arkiv.

Tilskudd
HSO mottar tilskudd for lærlingen hvert halvår. Telledato er 30.06 og 31.12. Utbetaling fra fylke skjer i etterkant av dette. HSO kontrollerer og sjekker at utbetaling stemmer ihht lister. Evt. undervisning og fagprøver som vi har forskuttert blir fratrukket. Så snart dette er klart blir tilskuddet kjørt ut og sendt til medlemmene.

Praksis
Både for bedrifter og lærlinger er det svært viktig å kunne dokumentere alle temaer som lærlingen har vært borte i. HSO skaffer derfor lisens for opplæringsboken. Lærlingen logger seg inn hver dag og skrive timeliste. Timelisten legger seg inn i opplæringsloggen på de aktuelle temaene.

Kontakt Haugaland

Andrea Kvale Gustavsen
Opplæringskonsulent Haugaland
Telefon direkte: 934 43 081
e-post: andrea@hso-elfag.no

Har ansvaret for lærlingene i våre medlemsbedrifter i Haugalandsdistriktet

Kontakt Sunnhordland

Jill Ingrid Thunem
Opplæringskonsulent Sunnhordland
Telefon direkte: 480 62 478
e-post: jill@hso-elfag.no

Har ansvaret for lærlingene i våre medlemsbedrifter i Sunnhordlandsdistriktet

Aktuelle lenker for bedrifter

Ansvarsfordeling

Kunnskapsløftet 2020

Norsk skole er en felles skole der det skal være plass for alle. Kunnskapsløftet 2020 bidrar til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge vekt på læring.

Viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet 2020:
• Grunnleggende ferdigheter styrkes
• Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn
• Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse
• Ny fag- og tidsfordeling
• Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring
• Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæring 

Finn ut mer