Eksamen

Privatisteksamen

I løpet av læretiden må alle lærlinger i dataelektronikerfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta en tverrfaglig Vg3 eksamen. Lærlingen er da privatist og må selv melde seg til eksamen.

Fristen for oppmelding til privatisteksamen er:

01. februar – for eksamen som vert avvikla i mai
15. september – for eksamen som vert avvikla i november

Oppmelding til eksamen her:
https://privatist.inschool.visma.no/

Logg inn med BankId. Denne siden er stengt mellom 02. februar og 15. august. Når du registrerer deg må du hugse å merke av for at du er lærling. Dersom du glemmer det må du betale kr. 378,- ellers blir oppmeldingen din strøket.

Eksamen lærlingane skal melde seg til heiter:

Dataelektronikerfaget: DAT4002

Elektrikerfaget: ELE3002

Energimontørfaget: EMO3002

Telekommunikasjosmontørfaget: TEL3002

Du MÅ huske å velge eksamenssted.

Skulle det dukke opp problem med oppmeldingen må du gjerne kontakte Jill Thunem, tlf. 480 62 478 eller Peder Ståle Hinderaker, tlf. 482 85 146

Eksamen

I løpet av læretiden må alle lærlinger i datakommunikasjonsfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta ein tverrfaglig Vg3 eksamen. Finn ut mer om påmelding og frister.

Elskolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære.


Plikter og rettigheter

Viktig informasjon om samarbeidet mellom deg som lærling og bedriften.


OT / PPT

Møt eit team av koordinatorer, pedagoger og psykologer som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mulig fullfører vidaregående opplæring.

Vg3

Noen lærefag har et halvt år obligatorisk nettbasert teoriundervisning i læretiden.