Vg3

Vg3 – Nettbasert teorikurs i læretiden

Noen lærefag har et halvt år lengre læretid enn andre, og noen av disse lærefagene er:
Datakommunikasjonsmontørfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget

For disse lærefagene er det obligatorisk teoriundervisning i læretiden. Lærlingene skal gjennomgå teoripensumet i læreplanen og avsluttes med sentralt gitt eksamen. For å bli godkjent for å gå opp til fagprøven i disse fagene må Vg3-teorieksamen være bestått.

HSO i samarbeid med lærebedriftene arrangerer teorikurs, men lærlingen må selv melde seg opp til eksamen i oppmeldingsportalen .

Vanligvis starter kurset ett år etter at læretiden startet, og varer normalt ca. 8 måneder. (Starttid i starten av september og med eksamen i slutten av mai året etter).

Teorikurset blir utført på data over internett. Det er først og oppstartsamling i klasse der rettelærer deler ut passord og viser hvordan de skal arbeide på internett. Det blir klassesamlinger i løpet av kurstiden.

Lærlingene skal normalt arbeide med oppgaveløsing en dag i uken på arbeidsplassen (i arbeidstiden), og sender løsningene inn til rettelærer over internett. Rettelærer returnerer kommentarer og rettinger.

Bedriften er ansvarlig for at lærlingen får tilgang til PC med internett, og skal gi lærlingen tid til gjennomføringen (en fast dag i uken).
Det er mulig å avtale spesielle ordninger med bedrifter om hvor lærlingen skal gjennomføre kurset, men opplæringskontoret anbefaler ikke at lærlingen sitter hjemme med dette, fordi det er lagt opp til at lærlingene skal kunne spørre faglig leder/instruktør i bedriften om saker i læreplanen.

Det er ca. 50-70 oppgaver som skal løses. Fremdriften er planlagt for at lærlingen skal komme i mål til rett tid. Rettelærer, faglig leder i bedrifter og leder i opplæringskontoret har tilgang til fremdriftsplanen for å kontrollere at lærlingen holder fremdriften. Lærlingen er selv ansvarlig for å gjennomføre kurset innen tidsrammen.

Vg3 eksamen må være bestått før lærlingen får gå opp til fagprøve.

Eksamen

I løpet av læretida må alle lærlingane i datakommunikasjonsfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta ein tverrfagleg Vg3 eksamen. Finn ut mer om påmelding og frister.

Elskolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære.


Plikter og rettigheter

Viktig informasjon om samarbeidet mellom deg som lærling og bedriften.


OT / PPT

Møt eit team av koordinatorar, pedagogar og psykologar som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.

Vg3

Noen lærefag har et halv hår obligatorisk nettbasert teoriundervisning i læretiden.