OT/PPT

«Engasjert, kompetent og framtidsrettet»

OT/PPT har et team av oppfølgingskoordinatorer, spesialpedagoger og psykologer som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mølig fullfører vidaregåande opplæring.

Dette kan vi hjelpe med:

• Elev, lærling og lærekandidat
• Læringsmiljø
• Sakkundig vurdering
• Spørsmål og svar

Elev, lærling og lærekandidat

OT/PPT skal
• Medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater får utbytte av opplæring og ikke blir hindret av personlege, sosiale eller andre vanskeligheter.
• Medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater med funksjonshemminger får utbytte av vidaregåande opplæring, gjennom tilrettelegging på individ-, gruppe- og systemnivå.
• Tilby rådgjevingssamtaler individuelt eller i grupper.

Læringsmiljø

OT/PPT skal
• Medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater får et godt læringsmiljø
• Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæring bedre tillrette for ungdommer med særlige behov
• Delta i ressursteam
• Delta i skolene sine interne utviklingsprosjekt
• Etablere kontakt og samarbeid med andre etater
• Arbeide med å førebygge frafall i vidaregåande opplæring
• Stadig utvikle eigen fagkunnskap

Sakkunnig vurdering

Før fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal det foreligge ei sakkyndig vurdering av de særlege behov til eleven. Dette er heimla i Opplæringslov § 5-3.OT/PPT er og sakkyndig instans:
• ved inntak til skoleplass på særskilte vilkår
• ved alternative utdanningsløp
• i samband med tilrettelegging av eksamen/fagprøve

Eksamen

I løpet av læretiden må alle lærlinger i datakommunikasjonsfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta ein tverrfaglig Vg3 eksamen. Finn ut mer om påmelding og frister.

Elskolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære.


Plikter og rettigheter

Viktig informasjon om samarbeidet mellom deg som lærling og bedriften.


OT / PPT

Møt eit team av koordinatorar, pedagogar og psykologar som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.

Vg3

Noen lærefag har et halv hår obligatorisk nettbasert teoriundervisning i læretiden.