Lærlinger

Velkommen som lærling!

Du har noen spennende år foran deg, der det er dine valg og innsats som bestemmer hvor reisen går. Som lærling har du stort ansvar for egen læring. Du designer din opplæring aktivt selv ved å vise interesse for faget, har minimalt med fravær og dokumentere opplæring din. Lærlinger som greier disse kravene dra stor nytte av en lærerik og positiv læretid.

Vi hos HSO er her for å støtte deg med råd og verktøy. Praksisloggen i Elskolen skal være med å hjelpe deg, og oss, til å kvalitetssikre opplæringen. Det er derfor viktig at du setter deg inn i innholdet og bruker denne aktivt.

Hvis du har spesielle behov, som t.d. lesevansker, ADHD eller lignende, ønsker vi at du skal ta dette opp med oss ​​​​slik at vi kan sette i gang evt. tiltak i sammenheng med Vg3 eller fagprøven. Dette er info vi bare kan få fra deg og vi har taushetsplikt.

Vi ønsker du vil trives, og sammen med lærebedriften din vil vi gjøre vårt beste for at du skal få en meningsfull og målrettet læretid.

Lykke til med læretiden

Aktuelle lenker for lærlinger

Hvem er hvem?

LÆRLINGEN: det er deg.

INSTRUKTØR/VEILEDER: den som har den daglige opplæringen av lærlingen.

FAGLIG LEDER: den som har signert på lærekontrakten og er faglig ansvarlig for at du får opplæring i henhold til læreplanen i faget.

LÆREBEDRIFT: firmaet du har signert arbeidsavtale med. Har lønns- og personlig ansvar for deg. Bedriften er medlem i HSO.

HSO: Opplæringskontoret du har inngått lærekontrakt med. Har hovedansvar for at bedriften gir opplæring etter gjeldende lover.

SEKSJON FOR FAGOPPLÆRING: Ofte omtalt som Fagopplæringskontoret eller fylkeskommunen, dei har det daglige ansvaret for fagopplæring i fylkeskommunen.

PRØVENEMND: Er ansatt av fylket for å bedømme fagprøver.

Eksamen

I løpet av læretiden må alle lærlinger i datakommunikasjonsfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta ein tverrfaglig Vg3 eksamen. Finn ut mer om påmelding og frister.

EL-skolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære.


Plikter og rettigheter

Viktig informasjon om samarbeidet mellom deg som lærling og bedriften.


OT / PPT

Møt eit team av koordinatorar, pedagogar og psykologar som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.

Vg3

Noen lærefag har et halv hår obligatorisk nettbasert teoriundervisning i læretiden.