Om oss

Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elektrofag tilrettelegger opplæringen av fagarbeidere innen utdanningsramme Elektrofag i hht opplæringsloven. Med kontor på Stord og Karmsund er vi den lokale kontakten innen elektrofag.

På vegne av medlemsbedriftene og lærlingene fungerer vi som rekrutteringshjelp og kilde for nyttig informasjon og praktisk hjelp. Vi er kontaktorgan og støttespiller når det gjelder myndighetene vedr. fagopplæring, læreplaner og regler og bestemmelser. For våre medlemsbedrifter og lærlinger holder vi oss kontinuerlige oppdaterte og sørge for stadig informasjonsutvikling.

Haugaland

På Haugalandet jobber HSO sammen med rundt 40 lærebedrifter innenfor ulike fagområder [ Medlemsbedrifter] .  Vårt lokale kontor følger rundt 100 elektro lærlinger på vei til en langtidsrettet karriere hvert år . Ta gjerne kontakt for en avtale og kartleggingssamtale eller få informasjon for bedrifter.

Sunnhordland

Sunnhordland er en region i stadig vekst med spennende muligheter for lærlinger og bedrifter. Vårt lokale kontor på Stord forbinder lærlinger og en liste over lærebedrifter innenfor ulike fagområder [ Medlemsbedrifter] . Ta gjerne kontakt for en avtale og kartleggingssamtale eller få informasjon for bedrifter.

Våre lærefag

Elektrofag er et bredt område med mange spennende lærefag. HSO tilbyr en katalog av forskjellige lærebedrifter og gir dermed mulighet til å finne den rette læreplassen for deg. Vår mål er å støtte bedrifter og deres lærlinger innen de ulike lærefagene med vår erfaring og kompetanse.

Automatiseringsfaget
Arbeid med robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg

Dataelektronikerfaget
Installasjon, drift og vedlikehold av elektroniske og datatekniske systemer og utstyr

Elektrikerfaget
Bygg og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner

Elektroreparatørfaget
Reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, motorer og transformatorer

Energimontørfaget
Arbeid med elektrisk energi, fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne

 

IKT-servicefaget 
Drift, brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur

Industrimekanikerfaget
Tilvirking og montering av mekaniske elementer og vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr

Kulde- og varmepumpemontørfaget
Montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg

Tavlemontør
Produksjon, reparasjon og vedlikehold av elektrotavler for energidistribusjon, automatisering og maskinanlegg

Telekommunikasjonsmontørfaget
Planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlig og privat telekommunikasjon